Aktualności, czyli wszystkie nasze gęsie sprawy

"></iframe>
[[/embed]]

po naciśnięciu "enter" już mogą te wywijasy zobaczyć.

Przepraszamy, nie wszystko jest dla wszystkich (tj. do publicznego oglądania).

[[/==]]
[[/div]]

koperta.gif Gęsia poczta

witaj.gif

Witamy w naszym chórze następnego pana: Michała . Nie trzeba dodawać, jak bardzo cieszymy się z nowego chórzysty. Sekcja tenorowa zyskała kolejnego członka, i co trzeba dodać - muzycznie uzdolnionego, gdyż Michał gra na saksofonie. I znów stopień "uzawodowienia" naszego zespołu nam wzrósł.

Naszemu nowemu koledze życzymy szybkiej aklimatyzacji w naszej rodzinie i wielu wspaniałych przeżyć artystycznych.


—]
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License